top of page

Túi cứu thương dành cho phái đoàn lớn đi nhiều ngày, Chống thấm nước.

Túi cứu thương

    bottom of page