Túi cứu thương dành cho phái đoàn lớn đi nhiều ngày, Chống thấm nước.

Túi cứu thương

    © 2015 THAISILK CO.,LTD