Túi đựng sản phẩm leo núi chuyên Dụng, có phản quang. Chuyên dùng cho việc di chuyển thiết bị đến vùng rừng núi.

Túi chuyên dụng Javad