top of page

Túi da hộp cứng dành cho ca sĩ, đường may được thực hiện với những thợ may lâu năm trong nghề.

Túi da nữ 03

    bottom of page