Dành cho quí cô. thích hợp mọi đối tượng, bằng da Pu cao cấp, đường may tinh xảo.

Túi da nữ 04

    ​2010 - THÁI SILK COMPANY