Ví nữ cầm tay cao cấp, được làm từ bò nhập khẩu, Dùng cho quí khách đi dự tiệc.

Ví nữ